Yüz Ve Boyun Cildi Lezyon Ve Tümör Cerrahileri

Yüz ,saçlı deri ve boyun cildine ait iyi huylu ve habis cilt lezyonlarının çıkarılması ve oluşan doku hasarının minimal izle giderilmesi bir çok lezyon için mümkündür. Nevüsler ( Benler) dermatoloji muayenesinden sonra kesisiz ve kesi yapılan yöntemlerle alınabilmektedir.