Kulak Zarına Tüp Yerleştirilmesi

Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında , orta kulak boşluğu ile nazofarenks arasında yer alan östaki kanalı fonksiyon bozukluklarında görülen, ilaç tedavileri ile iyileşme sağlanmayan ve işitmeyi etkileyebilen orta kulak iltihabi sıvı birikimlerinin giderilmesinde kulak zarına tüp tatbik edilmesi gerekebilmektedir. İşlem lokal anestezi altında endoskopik veya mikroskobik olarak uygulanmaktadır.